HIỆP HỘI CHẾ BIẾN GỖ TỈNH BÌNH DƯƠNG
ico.contactus 0650.653.6910 english vietnam

Đại Hữu

thuong-nguyen

     Trong những tháng đầu năm 2013, nền kinh tế thế giới và trong nước có dấu hiệu phục hồi. Cùng với sự chỉ đạo của các cấp, các ngành trong việc thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, hoạt động sản xuất tại Bình Dương vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tỷ giá và lạm phát đã ổn định, lãi suất ngân hàng giảm so với cùng kỳ (vay ngắn hạn dao động từ 7-9%, vay trung dài hạn dao động từ 10-12%); các thị trường xuất khẩu chính như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc đang dần hồi phục, đặc biệt thị trường Nhật Bản đang mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp; giá nguyên liệu nhập khẩu tương đối ổn định, giá nguyên liệu trong nước tăng nhẹ (từ 2 – 10%); nguồn lao động ổn định.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng nỗ lực trong việc tìm kiếm thị trường mới, lượng đơn hàng xuất khẩu tăng so với cùng kỳ (từ 10-15%). Hầu hết các doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết quý III năm 2013, riêng các doanh nghiệp lớn đã có đơn hàng đến cuối năm (Công ty TNHH một thành viên may mặc Bình Dương, Công ty may Quốc Tế, Công ty TNHH Minh Long I, Công ty TNHH Nam Bình, Công ty CP Sáng Ban Mai...). Sáu tháng đầu năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 63.901 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ, đạt 39% kế hoạch. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước ước thực hiện 20.996 tỷ đồng, tăng 11,4%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là 42.905 tỷ đồng, tăng 12,2%. Theo ngành công nghiệp: Sáu tháng đầu năm 2013, công nghiệp khai thác ước thực hiện 494 tỷ đồng, tăng 0,2% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến 63.289 tỷ đồng, tăng 12,1%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 118,0 tỷ đồng, tăng 0,4%. Nhìn chung, một số mặt hàng chủ yếu có sản lượng tăng cao so với cùng kỳ như: sắt thép dạng thỏi đúc (+38,9%); giày dép thể thao (+33,9%); thuốc diệt cỏ (+22,9%); nước uống được (+17,1%); quần áo người lớn (+13,6%); mạch in điện tử (+13,4%), v.v... Riêng tháng 6 năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 12.246 tỷ đồng, tăng 7,4% so với tháng trước. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước ước thực hiện 4.059 tỷ đồng, tăng 5,6%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là 8.187 tỷ đồng, tăng 8,4%. Phân theo ngành công nghiệp: tháng 6 năm 2013, công nghiệp khai thác ước thực hiện 91 tỷ đồng, tăng 3,0% so với tháng trước; công nghiệp chế biến 12.132 tỷ đồng, tăng 7,5%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 23 tỷ đồng, tăng 6,1%. Bên cạnh những tín hiệu lạc quan trên, sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, sức mua giảm, tiêu thụ chậm, doanh nghiệp khó tiếp cận và hấp thụ vốn tín dụng… Các hoạt động của nền kinh tế tuy có tăng trưởng nhưng với mức tăng trưởng thấp hoặc bằng so với cùng kỳ. Do vậy, trong những tháng còn lại của năm 2013, các doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, đổi mới công nghệ, tìm kiếm thêm thị trường... để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất năm 2013.

alt

Nguồn: Kim Cúc – P.KH-TC- socongthuong.binhduong.gov.vn

 tomi  qc qc qc